Miasta Zrównoważone – gospodarka cyrkularna

Zapraszamy na kolejne spotkanie Civic Hub, które odbędzie się 29 maja o godz. 18:00 w Strefie Inspiracji w CITY Meble. Spotkanie poświęcimy tematyce gospodarki cyrkularnej, zarządzania odpadami czy też problemowi wód opadowych, który to na dniach mogliśmy zaobserwować po ekstremalnie intensywnych opadach.

MIASTO – WODA – ZMIANY KLIMATU
Zmiany klimatu i ekstremalne zjawiska opadowe z nimi związane powodują konieczność szerszego spojrzenia na zarządzanie wodą opadową w zlewniach zurbanizowanych. Powinna być traktowana jako zasób i wykorzystywana. Retencja wody opadowej służy opóźnieniu jej spływu co daje więcej czasu na reakcję służbom miejskim i poprawia bezpieczeństwo powodziowe mieszkańców. Retencja pozwala także na wykorzystanie wody opadowej np. do celów bytowo-gospodarczych, podlewania zieleni miejskiej, poprawie mikroklimatu. W celu poprawy bezpieczeństwa powodziowego Gdańsk rozwija miejski system monitoringu hydrologicznego (obecnie największy taki system miejski w Polsce). Składa się z 25 punktów pomiarowych opadu oraz 75 punktów pomiarowych stanu wody w zbiornikach, potokach i kanałach.
Ryszard Gajewski – Prezes Zarządu Gdańskie Wody Sp. z o.o., który jest odpowiedzialny za zarządzanie infrastrukturą odwodnieniową Gdańska. Wcześniej pełnił funkcję dyrektora ds. techniczno-operacyjnych w spółce Gdańska Infrastruktura Wodociągowo Kanalizacyjna Sp. z o.o. gdzie odpowiadał za całokształt spraw technicznych oraz pełnił nadzór nad realizowanymi przez GIWK inwestycjami. Pełnił również funkcję Pełnomocnika ds. realizacji projektu, nadzorując m.in. realizację Gdańskiego projektu wodno-ściekowego i kolejnych jego etapów.
Ukończył Politechnikę Gdańską na Wydziale Hydrotechniki Politechniki Gdańskiej. Posiada uprawnienia budowlane oraz tytuł Master of Business Administration uzyskany na Uniwersytecie Gdańskim.
Następnie przewidujemy czas na dyskusję z udziałem wszystkich obecnych na spotkaniu. 

ZAKŁAD TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W GDAŃSKU – kluczowe informacje
Drugim tematem z jakim zmierzymy się podczas spotkania będzie planowana budowa plazmowej spalarni odpadów w Gdańsku. Prezentację przedstawi Pan Wojciech Głuszczak, członek Zarządu Zakładu Utylizacyjnego. 

Tradycyjnie na uczestników spotkania czekać będzie poczęstunek. Spotkanie odbędzie się po raz kolejny w Strefie Inspiracji w City Meble. Blisko przystanek SKM, autobus, tramwaj. Jest również spory parking, zapewniający darmowy postój do 2h (jednak należy pamiętać o potrzebie pobrania biletu).

Dalsze informacje na temat spotkania podamy już niedługo.