Miasta Zrównoważone – gospodarka cyrkularna

Zapraszamy na kolejne spotkanie Civic Hub, które odbędzie się 29 maja o godz. 18:00 w Strefie Inspiracji w CITY Meble. Spotkanie poświęcimy tematyce gospodarki cyrkularnej, zarządzania odpadami czy też problemowi wód opadowych, który to na dniach mogliśmy zaobserwować po ekstremalnie intensywnych opadach.

JAK ZAPROJEKTOWAĆ SAMOWYSTARCZALNĄ DZIELNICĘ? 
Piotr Marek Smolnicki, urbanista i ekspert z zakresu mobilności, estetyki miasta, doktorant Politechniki Gdańskiej, przedstawi koncepcję osiedla, które realizowałoby zasady zrównoważonego rozwoju poprzez szereg interdyscyplinarnych działań planistycznych i projektowych, od regionu (np. inwestycje partnerstwa międzygminnego), przez miasto, osiedle, aż do rozwiązań technologicznych dla zabudowy.

MIASTO – WODA – ZMIANY KLIMATU
Zmiany klimatu i ekstremalne zjawiska opadowe z nimi związane powodują konieczność szerszego spojrzenia na zarządzanie wodą opadową w zlewniach zurbanizowanych. Powinna być traktowana jako zasób i wykorzystywana. Retencja wody opadowej służy opóźnieniu jej spływu co daje więcej czasu na reakcję służbom miejskim i poprawia bezpieczeństwo powodziowe mieszkańców. Retencja pozwala także na wykorzystanie wody opadowej np. do celów bytowo-gospodarczych, podlewania zieleni miejskiej, poprawie mikroklimatu. W celu poprawy bezpieczeństwa powodziowego Gdańsk rozwija miejski system monitoringu hydrologicznego (obecnie największy taki system miejski w Polsce). Składa się z 25 punktów pomiarowych opadu oraz 75 punktów pomiarowych stanu wody w zbiornikach, potokach i kanałach.
Ryszard Gajewski – Prezes Zarządu Gdańskie Wody Sp. z o.o., który jest odpowiedzialny za zarządzanie infrastrukturą odwodnieniową Gdańska. Wcześniej pełnił funkcję dyrektora ds. techniczno-operacyjnych w spółce Gdańska Infrastruktura Wodociągowo Kanalizacyjna Sp. z o.o. gdzie odpowiadał za całokształt spraw technicznych oraz pełnił nadzór nad realizowanymi przez GIWK inwestycjami. Pełnił również funkcję Pełnomocnika ds. realizacji projektu, nadzorując m.in. realizację Gdańskiego projektu wodno-ściekowego i kolejnych jego etapów.
Ukończył Politechnikę Gdańską na Wydziale Hydrotechniki Politechniki Gdańskiej. Posiada uprawnienia budowlane oraz tytuł Master of Business Administration uzyskany na Uniwersytecie Gdańskim.
Następnie przewidujemy czas na dyskusję z udziałem wszystkich obecnych na spotkaniu. 

ZAKŁAD TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W GDAŃSKU – kluczowe informacje
Drugim tematem z jakim zmierzymy się podczas spotkania będzie planowana budowa ratuszowej spalarni odpadów w Gdańsku. Prezentację przedstawi Pan Wojciech Głuszczak, członek Zarządu Zakładu Utylizacyjnego. 

Tradycyjnie na uczestników spotkania czekać będzie poczęstunek. Spotkanie odbędzie się po raz kolejny w Strefie Inspiracji w City Meble. Blisko przystanek SKM, autobus, tramwaj. Jest również spory parking, zapewniający darmowy postój do 2h (jednak należy pamiętać o potrzebie pobrania biletu).

Dalsze informacje na temat spotkania podamy już niedługo.