Miasta Zrównoważone – gospodarka cyrkularna – relacja.

Wczoraj, 29.05 odbyło się kolejne spotkanie Civic Hub. Tym razem tematem przewodnim była ekonomia cyrkularna. Zaprosiliśmy trzech wyjątkowych gości, którzy mieli sporo do powiedzenia w tej kwestii.

Pierwszy na scenie wystąpił Piotr Smolnicki, urbanista i ekspert z zakresu mobilności, estetyki miasta, doktorant Politechniki Gdańskiej. 

Przedstawił on koncepcję osiedla w Pruszczu, które realizowałoby zasady zrównoważonego rozwoju poprzez szereg interdyscyplinarnych działań planistycznych i projektowych, od regionu, przez miasto, osiedle, aż do rozwiązań technologicznych dla zabudowy.

 

Kolejny na scenie pojawił się Ryszard Gajewski – Prezes Zarządu Gdańskie Wody Sp. z o.o., który jest odpowiedzialny za zarządzanie infrastrukturą odwodnieniową Gdańska. Dowiedzieliśmy jak zmiany klimatu i ekstremalne zjawiska opadowe z nimi związane powalają szerzej spojrzeć na zarządzanie wodą opadową w zlewniach zurbanizowanych. Zmiany klimatyczne, jakie występują na świecie, wymagają nowego podejścia w zakresie adaptacji miast. Pan Ryszard zaprezentował infografikę, w której widzimy jak miasto zmienia naturalny przebieg wody.

Zadbaj o bezpieczeństwo przeciwpowodziowe i bioróżnorodność w Gdańsku, tworząc OGRÓD DESZCZOWY!

– Te obiekty tzw. „małej retencji” naśladują naturę w gromadzeniu, oczyszczaniu i opóźnianiu spływu deszczówki, co pozwala na zatrzymanie jak najdłużej jak największej ilości wody z szacunkiem dla naturalnego krajobrazu.

– To najprostszy sposób zagospodarowania wody np. na działce, ale także na podwórku, skwerze czy placu. Ogród deszczowy może pochłaniać deszczówkę nawet 30-40% lepiej, niż klasyczny trawnik. A do tego – może być wykonany przez każdego, i to już w 5 KROKACH: http://bit.ly/gdanski_poradnik_malej_retencji

MIASTO – WODA – ZMIANY KLIMATU – prezentacja Ryszarda
 

Nasz trzeci prelegent – Wojciech Głuszczak to członek Zarządu Zakładu Utylizacyjnego.

Opowiedział o budowie spalarni rusztowej odpadów w Gdańsku.

Dowiedzieliśmy się, z jakimi zagrożeniami wiąże się brak spalarni w Gdańsku. Pan Wojciech starał się przybliżyć założenia technologiczne i instytucjonalne takiego przedsiębiorstwa. W kilku słowach odniósł się także do obecnej sytuacji w kraju, kiedy to niemal codziennie docierają do nas informacje o kolejnych kontrolowanych pożarach na wysypiskach śmieci.

 

 

 

 
Po prezentacjach odbyły się rozmowy z trzema prelegentami. Pytania zadawali uczestnicy Civic Hub, którzy przybyli na spotkanie.
 
Tradycyjnie na uczestników spotkania czekał poczęstunek. 🙂