Civic Hub – warsztaty SOD

W miniony wtorek z naszej inicjatywy odbyły się warsztaty, które zorganizowała Karina Rembiewska, czyli pani Menadżer Śródmieścia. Warszty odbyły się w ramach projektu SOLEZ i w ich trakcie skupiliśmy się na poszukiwaniu konkretnych pomysłów, rozwiązań, dotyczących Strefy Ograniczonej Dostępności (SOD) w Śródmieściu Gdańska. Warsztaty były bardzo owocne w ciekawe pomysły i kompleksowe rozwiązania.

W problematykę SOD (Stref Ograniczonej Dostępności) wprowadziła uczestników Karina Rembiewska, odpowiedzialna za ten kluczowy obszar miasta Gdańska, oraz Tomasz Wawrzonek – Miejski Inżynier Ruchu. Jednocześnie zapoznaliśmy się z projektem SOLEZ, czyli inteligentnymi rozwiązaniami na rzecz Stref Ograniczonej Emisji i niskoemisyjnych strategii w miastach EU, który jest realizowany w ramach INTERREG.

Uczestnicy warsztatów zaproponowali masę rozwiązań, które wprowadziliby nowe technologie do zarządzania strefą. Weryfikacja dostępu na podstawie bazy numerów rejestracyjnych pojazdów osób stale uprawnionych do wjazdu do strefy, które “na bramce” odczytywane byłyby za pomocą systemu kamer to pomysł, który przyszedł do głowy niemalże wszystkim. Pozasystemowe wjazdy na żądanie odbywałyby się poprzez rejestrację na stronie internetowej systemu przez podmioty do tego uprawnione. Dostęp w tym przypadku byłby możliwy jednorazowo, w określonym przedziale czasowym.

Poniżej prezentujemy krótką fotorelację.